کلمه کلیدی: علی شیمیایی
  • در جمعه خونین حلبچه چه گذشت؟

    ابر زردی که محو نشد

    31 سال از یک جنایت گذشته ولی هنوز آثارش نه‌تنها در یاد خاطره‌ها زنده است بلکه در گوشه و کنار محل وقوع آن نیز دیده می‎شود. این یعنی جنایت وحشیانه‎تر و پلیدتر از تصور بشریت روی‌داده و هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همان فاجعه‎ای است که پس از گذشته بیش از سه دهه از وقوعش هنوز آثارش از محدوده زمان و جغرافیای منطقه پاک نشده است.