کلمه کلیدی: عراقچی: کاردار امارات به وزارت امور خارجه احضار می‌شود