کلمه کلیدی: عذرخواهی نماینده بیجار از مامور ناجا
    • مجلس

    سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد:

    عذرخواهی نماینده بیجار از مامور ناجا

    سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: این هیات اقدام حمدالله کریمی نماینده بیجار در برخورد با مامور ناجا را تایید نکرد و این نماینده ضمن عذرخواهی از این مامور تاکید کرد که اگر دوباره به آن شرایط بازگردد اقدام قبلی را انجام نمی دهد.