کلمه کلیدی: عامل تیراندازی با سلاح جنگی در شاهرود دستگیر شد