کلمه کلیدی: ظرفیت فشارهای آمریکا به پایان رسیده است
    • دولت

    رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

    ظرفیت فشارهای آمریکا به پایان رسیده است

    رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت فشار تحریم‌ های آمریکا به پایان رسیده است، گفت: امروز مردم ما از ۶ ماه و یکسال پیش آرامش بهتری دارند.