کلمه کلیدی: صندوق سرمایه‌ گذاری مسکن
  • با اجرای طرح مسکن اجتماعی صورت می‌گیرد

    اختصاص بن اجاره به 700 هزار خانوار

    در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی قرار است دولت 60 درصد اجاره بهای واحد مسکونی را به صورت بن اجاره برای 700 هزار خانوار دهک‌ یک و دو تامین کند.