کلمه کلیدی: شیطان پرستان
  • آسیب شناسی وضعیت گردشگری ایران

    یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی در وضعیت موجود گردشگری کشور؛ ابتذال اخلاقی است که چهارمین الویت مقام معظم رهبری در مبارزه با آسیب های اجتماعی کشور است.

  • عرفان‌های نوظهور، دام شیاطین

    عرفان‌های نوظهور که اغلب ساخته دست بشر برای سودجویی است، گاهی چنان با رنگ و لعاب در جوامع دینی تبلیغ می‌شود که افراد به ویژه جوانان جذب آن شوند. بیشتر عرفان‌های نوظهور به شیطان‌پرستی و دوری از دین ختم می‌شود.