کلمه کلیدی: شهردار تبریز
  • معماری تاریخی شهرها در معرض فراموشی

    معماری ساختمان ها و سازه‌های شهری ایرانی در چند دهه اخیر، دستخوش تحولات ناخوشایندی بوده و از هویت مذهبی تاریخی و فرهنگی خود بسیار دور شده است، این امر مسئولان برخی کلانشهرهای تاریخی کشور را بر آن داشته تا با سختگیری بیشتر، تعامل با میراث فرهنگی و رعایت برخی ضوابط معماری از ادامه این روند مخرب جلوگیری کنند.