کلمه کلیدی: شهر ورود افراد به بیمارستان را ممنوع و از دستگیری ۶ مظنون به آتش‌سوزی خبر داد