کلمه کلیدی: شمار قربانیان اعتراضات در فرانسه به ۱۰ نفر رسید