کلمه کلیدی: شلیک ۴ گلوله سارق وانت‌ را زمین‌گیر کرد!
  • شلیک ۴ گلوله سارق وانت‌ را زمین‌گیر کرد!

    مأموران با استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک چند تیر هوایی کرده اما سارق بدون توجه به دستورات پلیس با سرعت به فرار خود ادامه داد؛ مأموران با شلیک ۴ تیر به سمت لاستیک خودروی پیکان‌وانت، هر چهار چرخ خودروی مذکور را پنجر کردند و ...