کلمه کلیدی: شغل دولتی
  • معاون رئیس جمهور:

    جوانان فکر شغل دولتی نباشند

    معاون رئیس جمهور گفت: جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی به فکر اشتغال در دستگاههای دولتی نباشند زیرا ظرفیت استخدام سالانه دولت ۱۰۰ هزار نفر و متقاضیان بیش از سه میلیون نفر است.

  • رهبر جدید حزب کارگر انگلیس را بشناسید

    انتخاب «جرمی کوربین» که دارای تفکرات ضد ریاضتی بوده و با سیاست های اتحادیه اروپا نیز مخالف است به رهبری حزب کارگر انگلیس نشان از بروز تغییرات گسترده در این حزب سنتی دارد.