کلمه کلیدی: شبکه تصادف ساختگی
  • دستگیری شبکه تصادف ساختگی در گلستان

    رییس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای یک باند ایجاد تصادف ساختگی که با صحنه سازی و جعل مهر و امضای پزشکان ۱۰۰ میلیارد ریال در کشور کلاهبرداری کرده بودند در گلستان دستگیر شدند.