کلمه کلیدی: سفیر خوشگل دوستی
  • گروه «کودکان اربعین» عروسک‌های «وُداد» را به خادمان کوچک عراقی هدیه می‌دهد

    سفیر خوشگل دوستی

    آه که با کمی آنغوره، مقداری نمد، چند کاموای رنگی، مشتی الیاف و چند دکمه ریز و پرکلاغی چه معجزه‌ها می‌شود، کرد. می‌شود چیت‌های گل درشت را قیچی زد، انداختشان زیر چرخ خیاطی، دایره‌ای دوخت و چسباند به تنه، برایش چشم و دهان دوخت و گونه‌اش را گلی کرد و بعد هم موهای کاموایی‌اش را بافت و برای این فرشته کوچولوی بانمک دو بال ناز دوخت و بعد تا پیاده‌روی اربعین توی لفاف مشمایی نگهش داشت و آن وقت، وقت هروله رفتن به سمت کربلا آن را داد دست دخترکانی که مخلصانه درموکب‌ها هرچه بلدند می‌کنند برای زوار ایرانی.