کلمه کلیدی: سردترین ایستگاه
  • فرودگاه زنجان یخ زد

    کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: فرودگاه زنجان در 24 ساعت گذشته با دمای منفی 17 درجه سردترین ایستگاه استان و سومین ایستگاه سرد کشور بود.