کلمه کلیدی: سردار سلیمانی در زمان فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله کرمان