کلمه کلیدی: ستارخان بسیجی‌وار به استبداد ضربه زد/مبارزی که روحیه مجاهدت را به نسل آینده آموخت