کلمه کلیدی: زمین لرزه 4.7 ریشتری اَهِل فارس را لرزاند