کلمه کلیدی: ریختن عمدی گازوئیل در محور کرج - چالوس منتفی است
  • ریختن عمدی گازوئیل در محور کرج - چالوس منتفی است

    دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه بر اساس تحقیقات و بازدیدهای میدانی ۴ نفر از کارشناسان تخصصی در مورد ریختن گازوئیل در محور کرج - چالوس تحقیق و تفحص انجام دادند گفت: ریختن عمدی گازوییل در محور کرج - چالوس بر اساس تحقیقات میدانی منتفی است.