کلمه کلیدی: رهایی گروگان ۳۵ ساله از چنگال آدم ربایان در میرجاوه