کلمه کلیدی: رفتار صحیح با مراجعان در دستگاه قضایی
  • آملی لاریجانی تاکید کرد:

    رفتار صحیح با مراجعان در دستگاه قضایی

    رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت و ضرورت اخلاق در نحوه برخورد قضات و کارمندان دستگاه قضایی، گفت: رای عادلانه زمانی صادر می‌شود که قاضی به شناخت صحیحی از عدالت دست یابد و در پی آن از تشخیص خود تبعیت کند که در این زمینه، اخلاق یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر است.