کلمه کلیدی: رئیس اتحادیه قصابان و مرغ فروشان
  • فروش 300 کیلو مرغ در 40 دقیقه!

    رئیس اتحادیه قصابان و مرغ فروشان بجنورد گفت: از روز گذشته توزیع مرغ با کیلویی 11 هزار و 500 تومان در بجنورد آغاز شد و فروش بالاتر از آن تخلف محسوب می‌شود.