کلمه کلیدی: دکتر محمد اخگری
  • بازتاب جهانی اندیشه و سخن حافظ

    پژواک شاعرانه شرق در ادبیات غرب

    شعر حافظ چکیده­ی حکمت، اندیشه، عرفان و هنر است که به زیباترین سبک به رشته سخن درآمده است و بی جهت نیست که گوته، شاعر بزرگ آلمانی در آغاز دفتر «حافظ نامه» از دیوان غربی- شرقی چنین می­سراید: اگر لفظ عروس باشد***معنی داماد است***و کسی پیوند لفظ و معنا را میداند***که حافظ را بستاید.

  • خبرنگاری مقاومت

    در طول تاریخ هرجا ظلمی حادث شده، ظالمان درکتمانِ حقیقت کوشیدند اما هرگز روایتِ حقیقت حتی در سخت ترین روزهای تاریکِ ظلم یزیدیان مکتوم نماند. مقاومت برای همیشه تاریخ زنده است چراکه هماره مجاهدانی گمنام روایتگر آن بوده و خواهند بود.