کلمه کلیدی: دولت فرانسه آماده استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه معترضان