کلمه کلیدی: دور تازه اسلام هراسی در دنیا شروع شده است
    • مجلس

    فلاحت پیشه با اشاره به حادثه تروریستی نیوزیلند:

    دور تازه اسلام هراسی در دنیا شروع شده است

    رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که دور تازه اسلام هراسی در دنیا شروع شده است و باید کشورهای اسلامی مراقب باشند.