کلمه کلیدی: دلار بانکی
 • ادامه افزایش ناچیز دلار بانکی!

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار نسبت به روز سه شنبه افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ ۲ ارز نیز ثابت بود.

 • تداوم افزایش نرخ دلار بانکی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله دلار نسبت به روز پنجشنبه افزایش و نرخ ۱۴ واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت.

 • ادامه افزایش آرام نرخ دلار بانکی

  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز از جمله دلار نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۴ ارز دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • نرخ ارز در بانک مرکزی

  دلار بانکی یک تومان کوتاه آمد!

  امروز (شنبه) ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.

 • افزایش نرخ دلار بانکی ادامه دارد

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنج شنبه) ارزش برابری 39 واحد پولی را اعلام کرد که بر این اساس، نرخ دلار و 20 ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و یورو و 14 ارز دیگر کاهش یافت؛ بهای سه ارز نیز تغییری نداشت.

 • دلار بانکی باز هم گران شد

  در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۲۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۲ هزار و ۸۸۴ ریال، پوند انگلیس با ۱۴۱ ریال کاهش ۴۲ هزار و ۶۳۶ ریال و هر یورو با ۱۲۴ ریال افزایش ۳۸ هزار و ۷۴۲ ریال ارزش‌گذاری شده است.

 • افت ارزش پوند و یورو و تقویت دلار بانکی

  بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت دلار و 11 ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت و در مقابل ارزش یورو و پوند انگلیس و 21 ارز دیگر ریزش کرد؛ چهار ارز نیز تغییری نداشت.

 • بانک مرکزی اعلام کرد:

  رشد 3 ریالی نرخ دلار بانکی و پوند و افت یورو

  بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 13ارز همچون دلار آمریکا نسبت به دیروز افزایش و 19 واحد پولی دیگر همچون یورو کاهش یافت، هفت ارز نیز تغییر قیمتی نداشت.

 • بانک مرکزی اعلام کرد:

  افت دلار بانکی و رشد یورو و پوند

  بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش 11 ارز همچون دلار نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و 25 ارز دیگر همچون پوند انگلیس و یورو افزایش داشت؛ 3 ارز نیز تغییری ثبت نکردند.

 • رشد قیمت 25 ارز و افت نرخ دلار بانکی

  بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت 11 ارز از جمله دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و 25 ارز دیگر همچون یورو افزایش یافت؛ سه ارز نیز تغییری نداشت.

 • بانک مرکزی اعلام کرد

  افزایش قیمت یورو / تداوم افت نرخ دلار بانکی

  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز، سه شنبه(هشتم فروردین ماه) اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش و نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو و پوند افزایش یافت.

 • دلار بانکی در سال جدید ۲ ریال ارزان شد

  بانک مرکزی امروز ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۹ ارز همچون دلار آمریکا نسبت به پیش از تعطیلات نوروز کاهش و ارزش ۲۴ ارز دیگر از جمله یورو و پوند انگلیس افزایش یافت و ۶ ارز نیز ثابت ماندند.

 • رشد چهار ریالی نرخ دلار بانکی

  بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار آمریکا به همراه 18 ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش، قیمت مبادله ای 17 ارز از جمله یورو و پوند انگلیس کاهش یافت و سه ارز نیز تغییری نداشت.

 • دلار بانکی ارزان شد

  بر اساس قیمت گذاری ۳۹ ارز عمده در بانک مرکزی، ارزش ۱۶ ارز از جمله دلار نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و قیمت ۱۹ ارز همچون یورو و پوند انگلیس افزایش یافته و چهار ارز نیز ثابت مانده است.