کلمه کلیدی: دریای مواج
  • مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران هشدار داد:

    دریاچه سدها خطرناک‌تر از دریای مواج

    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت:خطرات شنا در دریاچه سدها به دلیل وجود جریان‌های قوی درلایه های پایین خطرناکتر از دریاهای مواج است که باید هموطنان از شنا و ورود به حریم سدها خودداری کنند.