کلمه کلیدی: در هفتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم