کلمه کلیدی: دادستان تهران: قیمت واقعی دیه بالای ۵۰۰ میلیون تومان است