کلمه کلیدی: خفگی 3 زن در اقلید
  • خفگی 3 زن در اقلید

    فرمانده انتظامی شهرستان اقلید از فوت 3 زن به علت خفگی در حمام یک منزل مسکونی خبر داد.