کلمه کلیدی: خطر داعش
  • چرا آمریکا ایران را خطرناکتر از داعش معرفی می‌کند؟

    کیسینجر هم، چنین دیدگاهی دارد، سیاستمدار کهنه کار آمریکایی که تحلیل‌ها و راهبردهایش همچنان در دولت‌های آمریکا کاربرد دارد اعتقاد دارد که خطر ایران در منطقه از داعش بیشتر است.چنین دیدگاه‌هایی در حالی که گفت‌وگوهای هسته‌ای جریان دارد و می‌رود تا شاید به توافق جامع و نهایی برسد، برای چیست؟