کلمه کلیدی: خروج کالاهای اساسی از مرزهای کردستان ممنوع است