کلمه کلیدی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار 5 هزار تومان شود