کلمه کلیدی: حکم قطعی متهمان پرونده گندم فارس صادر شد/ ۸۱ سال حبس و جزای نقدی