کلمه کلیدی: حلب کانون بحران مرکزی سوریه
  • آزادی حلب و تغییر موازنه قدرت

    آزادی شهر استراتژیک حلب و اخراج بیش از 14 هزار تن از گروهک های تروریستی از این شهر موازنه قدرت را پس از 4 سال به سود محور مقاومت تغییر داد.