کلمه کلیدی: حقوق ورودی ۱۰ ردیف تعرفه کالایی
  • هیات وزیران تعیین کرد؛

    حقوق ورودی ۱۰ ردیف تعرفه کالایی

    هیات وزیران حقوق ورودی ۱۰ ردیف تعرفه کالایی از جمله جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی، لوبیا قرمز، بذر پیاز را تعیین کرد.