کلمه کلیدی: حفظ جنگل
  • قتل عمد جنگل‌ها

    طمع انسان گُر می‌گیرد و به جان جنگل می‌افتد تا زمین کشاورزی‌اش بیشتر شود، جایی برای ساخت ویلا پیدا کند، معدن و جاده ایجاد کند یا کورکورانه از جنگل انتقام بگیرد؛ اینها بخشی از دلایل آتش‌سوزی‌های عمدی کشور است که کارشناسان آن را حدود 30 درصد برآورد می‌کنند.