کلمه کلیدی: حضور نمایندگان نامزدها تا پایان زمان اخذ رای و شمارش آرا بلامانع است