کلمه کلیدی: حضور رژیم صهیونیستی در آب‎های خلیج فارس غیر قانونی است