کلمه کلیدی: جنگل‌ های هیرکانی ثبت جهانی شد
  • جنگل‌ های هیرکانی ثبت جهانی شد

    با تائید کارشناسان IUCN در چهل و سومین اجلاس یونسکو، جنگل‌ های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.