کلمه کلیدی: جنجال رسانه‌های عراق؛ نقل‌قول دروغ از کی‌روش