کلمه کلیدی: جزئیات روند بازطراحی رآکتور اراک
  • سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تشریح کرد

    جزئیات روند بازطراحی رآکتور اراک

    سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن بیان جزئیاتی از روند بازطراحی رآکتور اراک، گفت: ممکن است باوجود ساخت رآکتور جدید، تصمیمی مبنی بر بازگشت به رآکتور قدیمی ولو اینکه از نظر فنی رآکتور جدید مفیدتر باشد، گرفته شود.