کلمه کلیدی: جرم‌گیری لوله فاضلاب، 3 نفر را به کام مرگ کشاند