کلمه کلیدی: جذب مخاطب
 • راهکارهای عملی جذب مخاطب سیال و سرسخت

  امروز هر رسانه‌ای با مخاطب زنده است و کمیت و کیفیت مخاطبان هر رسانه و میزان رضایت آنها از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود. امروزه رسانه‌ای که در پارادایم تاثیر حتمی و مستقیم رسانه و انفعال مخاطب به‌سر می‌برد، قطعا شکست خورده است.

 • خیانت، عامل جذب مخاطب نیست

  جبار آذین، منتقد و نویسنده سینمایی درباره فیلم «خشکسالی و دروغ» به جام‌جم می‌گوید:یکی از بداقبالی‌های فیلم را باید به موضوع خیانت مربوط دانست.

 • نگاهی مختصر به واگویه‌های گندابی

  موفق در جذب مخاطب کم‌دقت در تحرک صحنه‌ها

  واگویه‌های گندابی نمایشی برگرفته از یک داستان واقعی است و نمایشنامه آن به دلیل وفاداری کامل به متن از سویی و تمرکز نویسنده بر تحول شخصیت و سیر تطور آن بیشتر مبتنی بر متن است تا این که درگیر اجرا باشد.

 • باید و نبایدهای جذب مخاطب در رادیو

  نسرین آبروانی، معاون صدای رسانه ملی چندی پیش از رشد چهار درصدی مخاطبان رادیو خبر داد که در ده سال گذشته کم‌سابقه بوده است. برنامه‌سازان رادیو تلاش می‌کنند با وجود ظهور و رشد دیگر رسانه‌های نوین همچنان مخاطبان رادیو را حفظ کنند.