کلمه کلیدی: جان باختن ۱۲۴۸ کودک یمنی بر اثر حملات عربستان