کلمه کلیدی: تیک‌آف در مسیر تدمر - دیرالزور
  • با ابراهیم رشید بیشتر آشنا شویم افسری که در عملیات مستشاری در سوریه به شهادت رسید

    تیک‌آف در مسیر تدمر - دیرالزور

    برف سنگین میانه‌های زمستان خیلی‌ها را بهتزده کرده بود. از همه بیشتر مسافرانی که در اتوبان تهران ـ قم در تردد بودند. حالا بارش سنگین برف، این شاهراه حیاتی جنوب تهران را قفل کرده بود. قضیه اما فقط محدود به اتوبان تهران ـ قم نماند. اتوبان غرب پایتخت در مسیر قزوین - زنجان هم وضعیت مشابهی داشت.