کلمه کلیدی: توهم ملتهب شدن بازار ارز رفع شد
  • رئیس کل بانک مرکزی:

    توهم ملتهب شدن بازار ارز رفع شد

    رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صفر کردن صادرات نفت توهم است، اعلام کرد: توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع شد.