کلمه کلیدی: توضیحات معاون استاندار کردستان در خصوص مشاهده شی نورانی در آسمان سنندج