کلمه کلیدی: توضیحات دادستان تهران درباره سگ‌ گردانی در معابر