کلمه کلیدی: توضیح سخنگوی سپاه درباره عملیات رهاسازی آب در آق‌ قلا